Giờ mở cửa: 6h00 - 22h00 (mỗi ngày)

210 bùi văn ba